Информацията, представена на сайта HappyGifts е само обща такава. Въпреки че се стремим да я поддържаме актуална и коректна, ние не даваме никакви гаранции от какъвто и да е вид, изрични или косвени по отношение на пълнотата, точността, надеждността, пригодността или достъпността на уебсайта или съдържащата се информация, продукти, услуги или свързани изображения на уебсайта за всякакви цели. Следователно разчитате на тази информация единствено на свой риск и усмотрение.

В никакъв случай не носим отговорност за загуби или щети, включително, но не само, косвени загуби или щети, както и за всяка загуба или вреда, произтичащи от използването на този уебсайт или във връзка с него.

HappyGifts може да съдържа връзки към други сайтове, които не са под нашия контрол. Това означава, че ние не контролираме естеството, съдържанието и достъпността на тези сайтове, нито подкрепяме предоставените становища и / или препоръки там.

Някои от компаниите, които предлагат продукти и услуги, и които са представени или препоръчани в този уебсайт, могат да предлагат партньорски комисионни за реферали или да бъдат обвързани по друг начин с HappyGifts. Това означава, че собственикът на сайта може да получи комисионна за продажбите, насочени от сайта и реализирани от тези компании.

Тази комисионна се плаща от съответните компании или други търговци и не засяга цената, която плащате за артикулите.

Читателят не е задължен да закупи, който и да било от продуктите или услугите, които са представени или препоръчани на този уебсайт.